Subsidies voor Energiebesparing

Als eigenaar van een bedrijf ben je waarschijnlijk altijd op zoek naar manieren om kosten te besparen en efficiënter te werken. Een van de manieren waarop je dat kunt doen, is door energie te besparen. Maar wist je dat er ook subsidies beschikbaar zijn voor bedrijven die investeren in energiebesparing? In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende energiesubsidies die beschikbaar zijn voor bedrijven die willen besparen op hun energierekening.

Wat zijn energiesubsidies?

Een energiesubsidie is een financiële bijdrage van de overheid of een andere instantie om bedrijven aan te moedigen energiebesparende maatregelen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het investeren in energiezuinige apparatuur zijn, of het isoleren van een gebouw om de energierekening te verlagen. Energiesubsidies zijn bedoeld om bedrijven te helpen hun CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Er zijn verschillende soorten energiesubsidies beschikbaar voor bedrijven, afhankelijk van de aard van de energiebesparende maatregelen die ze willen nemen. Hieronder bespreken we enkele van de meest voorkomende subsidies.

Energiesubsidies voor bedrijven algemeen

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die bedrijven stimuleert om te investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie. Met deze regeling kun je als bedrijf 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de normale afschrijving. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren op de fiscale winst. Het netto-voordeel kan oplopen tot 15 tot 20 procent ten opzichte van het investeringsbedrag. Om in aanmerking te komen voor de EIA moet je als bedrijf investeren in een energiebesparende techniek die op de Energielijst staat. Deze lijst wordt jaarlijks samengesteld door het Ministerie van Economische Zaken en bevat technieken die voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen. Voorbeelden van technieken op de Energielijst zijn LED-verlichting, zonnepanelen en warmtepompen.

Voor milieu-investeringen bestaat een vergelijkbare subsidieregeling, genaamde de Milieu-Investeringsaftrek.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een subsidie voor bedrijven die investeren in duurzame energie, zoals warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels. Met deze subsidie wil de overheid het gebruik van duurzame energie stimuleren en de CO2-uitstoot verminderen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type apparaat dat je als bedrijf aanschaft. Zo kun je bijvoorbeeld een subsidie krijgen van enkele duizenden euro's voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. De ISDE is daarmee een interessante optie voor bedrijven die willen investeren in duurzame energie en daarmee willen bijdragen aan een beter milieu.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) is een subsidie voor bedrijven die willen investeren in duurzame energieproductie of CO2-reductie. Met de SDE++ wil de overheid de energietransitie versnellen en de CO2-uitstoot verminderen. De SDE++ is bedoeld voor bedrijven die grootschalig willen investeren in duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, geothermie en biomassa. Daarnaast is de subsidie ook beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in CO2-reducerende technologieën, zoals het afvangen en opslaan van CO2 (CCS) of het gebruik van waterstof als energiebron. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type project en de verwachte CO2-reductie of de hoeveelheid duurzame energie die geproduceerd wordt. Energiebesparende systemen kunnen ook in aanmerking komen voor de SDE++.

Energiesubsidie voor de industrie

Industriële bedrijven dienen in het kader van de energietransitieopgave en co2-reductiedoelstellingen aanzienlijke besparingen te realiseren. Enerzijds worden zij belast voor de co2-uitstoot, anderzijds worden zij gestimuleerd om energiebesparingen en co2-reducties te realiseren. De Subsidieregeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie is één van de subsidies die industriële bedrijven kunnen aanvragen.

Energiesubsidie voor VVE's

Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's) die willen investeren in energiebesparende maatregelen of duurzame energie. VVE's kunnen subsidie aanvragen voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan het pand. Daarbij kan het o.a. gaan om de isolatie van dak, gevel en spouwmuur, het aanbrengen van HR-beglazing en de isolatie van deuren en kozijnen. Lees meer over de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis

Energiesubsidie voor sportverenigingen

Specifiek voor sportverenigingen en sportstichtingen bestaat de subsidieregeling Stimulering bouw- en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). De BOSA-regeling is een subsidieregeling gericht op het stimuleren van investeringen in sportaccommodaties. Hoewel deze regeling niet specifiek gericht is op energiebesparende maatregelen, kunnen sportverenigingen en -stichtingen wel subsidie aanvragen voor de bouw, renovatie en onderhoud van sportaccommodaties, waaronder ook duurzame maatregelen zoals de installatie van zonnepanelen, LED-verlichting en energiebesparende isolatie.

Energiesubsidie voor maatschappelijk vastgoed

Via de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed
(DUMAVA)
kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet worden gekomen bij de kosten die zij maken bij het uitvoeren van combinaties van verduurzamingsmaatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de energieprestatie van een gebouw en CO2-emissiereductie tot gevolg hebben.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn