Subsidies voor energiebesparing

Voordat u investeert in energieopwekkende installaties is het aan te raden om een blik te werpen op de energiehuishouding: hoe duurzaam is uw pand, wat verbruiken de bestaande technische installaties en hoeveel energie kan er bespaard worden door middel van vervangingsinvesteringen en isolatiemaatregelen?

Energiesubsidies voor bedrijven algemeen

Bedrijven die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen kunnen veelal een aantrekkelijk fiscaal voordeel ontvangen via de Energie-Investeringsaftrek. Het netto-voordeel kan oplopen tot 15 tot 20 procent ten opzichte van het investeringsbedrag.

Voor milieu-investeringen bestaat een vergelijkbare subsidieregeling, genaamde de Milieu-Investeringsaftrek.

Energiesubsidies voor de industrie

Industriële bedrijven dienen in het kader van de energietransitieopgave en co2-reductiedoelstellingen aanzienlijke besparingen te realiseren. Enerzijds worden zij belast voor de co2-uitstoot, anderzijds worden zij gestimuleerd om energiebesparingen en co2-reducties te realiseren. De Subsidieregeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie is één van de subsidies die industriële bedrijven kunnen aanvragen.

Energiesubsidies voor VVE's

VVE's kunnen subsidie aanvragen voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan het pand. Daarbij kan het o.a. gaan om de isolatie van dak, gevel en spouwmuur, het aanbrengen van hoogrendementsglas en de isolatie van deuren en kozijnen. Lees meer over de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis. 

Energiesubsidies voor sportverenigingen

Specifiek voor sportverenigingen en sportstichtingen bestaat de Subsidie Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn