Subsidies voor energie innovaties

Het is van groot belang dat het energieverbruik van technische systemen wordt geminimaliseerd. Tegelijkertijd moeten bedrijven in het kader van de energietransitie op zoek naar nieuwe manieren om energie op te wekken.

Energie-innovaties zijn gericht op de ontwikkeling van technische producten of productieprocessen waarmee het waarmee het energieverbruik wordt beperkt. De overheid stimuleert energie-innovaties d.m.v. subsidies en fiscale voordelen. Subsidie kan worden verstrekt voor de ontwikkeling van energiebesparende of energie-opwekkende systemen en energiebesparende productieprocessen.

Topsector Energieprojecten (subsidies energie-innovatie)

De subsidieregeling Topsector Energieprojecten (TSE) is een onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Via de TSE worden (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten ondersteund. Hiermee draagt de overheid bij aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook wordt hiermee de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart versterkt.

Algemene innovatie subsidieregelingen 

Daarnaast kunnen bedrijven die energie-innovaties ontwikkelen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de volgende algemene innovatiesubsidies:


Subsidie aanvragen? Neem contact met ons op.

Wilt u subsidie aanvragen voor uw energie-innovatie? Neem dan direct contact met ons op. Energiesubsidie Nederland heeft een lang track-record in het inzichtelijk maken van subsidiekansen en het aanvragen van energiesubsidies.

Overige (innovatie)subsidies

Niet enkel energie-innovaties kunnen in aanmerking komen voor subsidie; ook allerlei andere innovatieve projecten zijn in veel gevallen subsidiabel. Voor informatie omtrent overige (innovatie)subsidies verwijzen wij naar de website van Subsidiebureau Nederland.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn