Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming)

Let op: deze subsidieregeling is vervallen. Bekijk hier welke andere energiesubsidies van toepassing zijn op uw duurzaamheidsinvestering.

Met name een groot deel van de sociale huurwoningen moet nog worden verduurzaamd. Op 1 februari 2019 is de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) opengesteld. 

Met de RVV verduurzaming kunnen verhuurders, die investeren in huurwoningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens, fiscale vermindering op de verhuurderverheffing ontvangen. De regeling is bedoeld voor verhuurders met meer dan 50 huurwoningen.

Belangrijkste voorwaarden van de RVV Verduurzaming

  • Insteek is om de heffingsvermindering te baseren op de verbetering in de energieprestaties van een huurwoning. Het het niveau vóór en ná de renovatie wordt vergeleken. Hierbij moet de Energie-Index minimaal drie stappen verbeteren.
  • Er geldt een minimumniveau: Te verduurzamen woningen moeten energetisch worden verbeterd met ten minste drie stappen in de Energie-Index, en mogen een Energie-Index krijgen van ten hoogste 1,40 (energieprestatie-indicator B of hoger). 
  • Er moet een minimale investering per woning worden gedaan, die afhankelijk van het aantal Energie-Index-stappen (EI-stappen) varieert van € 7500 tot € 25.000.
  • De aanvrager moet een verhuurder zijn die verhuurderheffing betaalt: de aanvrager moet meer dan 50 huurwoningen onder de liberaliseringsgrens bezitten;
  • Verhuurders komen in aanmerking voor een fiscaal voordeel voor investeringen die na 1 januari 2019 worden gedaan. Projecten kunnen met terugwerkende kracht worden ingediend;

Het is belangrijk dat een aanvraag voor de regeling RVV Verduurzaming voorafgaat aan een uitgebreide analyse, waarbij het woningenaanbod wordt getoetst op de bovenstaande punten.

Beschikbaar budget & bijdrage RVV Verduurzaming

Het beschikbare budget voor 2022 bedroeg € 104 miljoen.

De heffingsvermindering per woning varieert van € 3.000 tot € 10.000 per woning, afhankelijk van het aantal Energie-Indexstappen.

Duurzaamheidssubsidie aanvragen?

De RVV Verduurzaming is gesloten. Maar... Energiesubsidie Nederland kan de overige subsidiekansen bij uw duurzaamheidsinvestering in kaart brengen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn