Overzicht Energiesubsidies

Het Nederlandse subsidiebeleid is afgestemd op de energie- en klimaatdoelstellingen. Organisaties die middels hun investeringen een bijdrage leveren aan het behalen van deze beleidsdoelstellingen, kunnen in aanmerking komen voor energiesubsidies. Het beleid en de daarmee samenhangende subsidiekansen zijn continu aan verandering onderhevig. De Nederlandse energiesubsidies zijn grofweg onder te verdelen in de volgende categorieën: 

Subsidies voor energiescans en energieadvies

De landelijke en decentrale overheid kan subsidie verstrekken aan bedrijven voor het inzichtelijk maken van kansen met betrekking tot energiebesparing binnen het bedrijfspand/-proces en de opwekking van duurzame energie. Lees verder...

Subsidies voor energiebesparing

Subsidies die organisaties aanzetten om te investeren in energiebesparende maatregelen, zoals investeringen in isolatiemateriaal en energiezuinige of energiebesparende systemen of productieprocessen. Lees verder...

Subsidies voor duurzame energieproductie

Subsidies voor bedrijven die investeren in energie-opwekkende installaties, zoals zonnepanelen, zonnecollectoren, windmolens, biomassa-installaties, aardwarmtesystemen, etc. Lees verder...

zonnepanelen energie subsidie
zonnepanelen energie subsidie
EnergiesubsidieNL2
EnergiesubsidieNL2

Subsidies voor energie-innovaties

Subsidies voor bedrijven die energie-innovaties uitvoeren. Zij voeren R&D-werkzaamheden uit gericht op het ontwikkelen van een technisch nieuw product of productieproces waarmee duurzame energie kan worden opgewekt, dan wel een energiebesparing kan worden gerealiseerd. Lees verder...

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn