Energie Investeringsaftrek (EIA) - Fiscaal voordeel op energieinvesteringen

De Rijksoverheid stimuleert ondernemers om te investeren in energiebesparende technieken of duurzame energie. Via de Energie Investeringsaftrek 2023 (EIA) realiseert de energiebewuste ondernemer niet enkel een besparing op de energiekosten, maar wordt er ook bespaart op de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het netto-voordeel van de Energie Investeringsaftrek 2023 bedraagt gemiddeld 15% ten opzichte van het investeringsbedrag.

De Energie Investeringsaftrek is van toepassing op ongeveer 300 verschillende bedrijfsmiddelen, welke zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • A: Bedrijfsgebouwen
  • B: Processen
  • C: Transportmiddelen
  • D: Duurzame energie
  • E: Energiebalancering
  • F: Energietransitie
  • G: Energieadvies, maatwerkadvies en CO2-emissiereductieplan

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen

Ongeveer 300 verschillende investeringen kwalificeren voor de Energie Investeringsaftrek. Enkele voorbeelden van investeringen in bedrijfsmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor de EIA in 2023 zijn: zonnepanelen, warmtepompsystemen, isolatiemateriaal, LED-verlichting, energiebesparende ventilatiesystemen, HR++ beglazing en kozijnen en elektrische oplaadpunten. Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar de Energielijst.

De Energielijst 2023

Op de Energielijst 2023 staan alle bedrijfsmiddelen vermeld die in aanmerking komen voor de EIA. De Energielijst is onderverdeeld in 7 verschillende categorie met daaronder de bedrijfsmiddelen en voorwaarden per bedrijfsmiddel vermeld. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd. Lees ook over de wijzigingen in de Energielijst 2023.

Voorwaarden EIA

Het investeringsbedrag moet minimaal € 2.500 bedragen indien een ondernemer van de EIA gebruik wil maken. Voor ieder bedrijfsmiddel gelden specifieke voorwaarden en technische normen waar het bedrijfsmiddel aan moet voldoen. In algemene zin geldt dat enkel de meest energiezuinige of energiebesparende varianten van een bedrijfsmiddel in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek. Jaarlijks worden de technische normen aangescherpt aan de hand van de stand der techniek.

Let op: De melding van de investering moet plaatsvinden binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen.

EIA budget 2023 & het voordeel

Een ondernemer die een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft dat aan de energieprestatie-eisen voldoet, mag in 2023 een extra bedrag ter grootte van 45,5% van het investeringsbedrag ten laste brengen van de winst. Netto bedraagt het voordeel zo'n 15 procent ten opzichte van het investeringsbedrag. Het totale budget voor de Energie Investeringsaftrek bedraagt in 2023 € 249 miljoen.

Energie Investeringsaftrek aanvragen?

Heeft u recentelijk geïnvesteerd in een energiebesparend of energieopwekkend bedrijfsmiddel, of bent u voornemens om een dergelijke investering te doen? Neem dan contact met ons op, zodat wij een vrijblijvende check kunnen uitvoeren van de slagingskans van een EIA-aanvraag. Het aanvraagtraject, inclusief de administratieve afhandeling, kan vervolgens op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn