Kansen voor West III (2022-2029)

Het doel van het programma Kansen voor West III (KVW) is het stimuleren van de economie van West-Nederland (de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland). Hiertoe worden projecten ondersteund op het vlak van innovatie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, energiesystemen, circulaire economie en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Samenwerking vier provincies

Het programma, dat is opgesteld door de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland in samenwerking met de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, wordt medegefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en rijkscofinanciering.

Doelgroep Kansen voor West III

Vanuit het programma is ondersteuning beschikbaar voor bedrijven en organisaties gericht op bedrijven, woningbouwcorporaties, eigenaren van vastgoed, speciaal opgerichte coöperaties of andere samenwerkingsverbanden gericht op energietransitie, kennisinstituten, energiemaatschappijen, netbeheerders, warmtebedrijven, stichtingen, verenigingen, bewonersorganisaties en overheden.

Actielijnen met focus op energietransitie en milieu

In aanmerking voor ondersteuning komen projecten die passen binnen de zes specifieke doelstellingen van het programma en daarbinnen geformuleerde actielijnen:

  • innovatie (versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën):
  • energie-efficiëntie (bevordering van energie-efficiëntie maatregelen en verminderen CO₂ uitstoot);
  • hernieuwbare energie (bevordering van hernieuwbare energie);
  • energiesystemen (ontwikkeling van slimme energie systemen, grids en opslag);
  • circulaire economie (bevordering van de transitie naar een circulaire economie);
  • duurzame stedelijke ontwikkeling (bevordering van de geïntegreerde sociale, economische en ecologische/duurzame ontwikkeling, cultureel erfgoed, toerisme en veiligheid in stedelijke gebieden).

De exacte voorwaarden, de maximale bijdrage en het subsidiepercentage variëren per openstelling.

Subsidie Kansen voor West III aanvragen?

Aanvragen kunnen na bekendmaking van een openstelling worden ingediend bij het Kansen voor West III programmamanagement. Vier jaar lang, twee keer per jaar volgt er een openstellingsmoment, waarop diverse calls worden gelanceerd en opengezet. De eerste ronde voor het indienen van aanvragen is opengesteld op 1 juni 2022.

Benieuwd of uw bedrijf in aanmerking komt voor subsidie via Kansen voor West III? Neem dan contact met ons op voor een verkenning.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn