Regionale energiesubsidies

De regiodelen ontvangen Europese middelen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Deze gelden worden via de regionale subsidieprogramma's besteed aan projecten die bijdragen aan de versterking van het innovatievermogen, de circulaire economie en het concurrentievermogen. Projecten en investeringen die bijdragen aan de energietransitie zijn in bepaalde gevallen ook subsidiabel.

Operationeel Programma West-Nederland (Kansen voor West III)

Het doel van het programma Kansen voor West III is het stimuleren van de economie van West-Nederland (de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland). Hiertoe worden projecten ondersteund op het vlak van innovatie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, energiesystemen, circulaire economie en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Operationeel programma Noord-Nederland (OPNOORD)

Het programma (OP-Noord genoemd) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Met het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (OPNOORD) wil Noord-Nederland inzetten op innovatie en een koolstofarme economie.

Operationeel Programma Oost-Nederland (OPOOST)

Met het Operationeel Programma Oost-Nederland wil Oost-Nederland de regionale concurrentiepositie verder versterken en aansluiten op de uitdagingen waar Europa voor staat: voedselzekerheid, vergrijzing en gezondheid, klimaatverandering, schone en efficiënte energie, beschikbaarheid van grondstoffen.

Operationeel Programma Zuid-Nederland

Het doel van de Subsidieregeling OPZUID 2021-2027 (OPZUID) is bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten. De vijf transities zijn: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw en voeding, en gezondheid.

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn