Nationale energiesubsidies

De nationale overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huishoudens en bedrijven meer duurzame energie verbruiken zodat het milieu minder wordt belast en de afhankelijkheid van Rusland afneemt.

Op deze pagina heeft Energiesubsidie Nederland de belangrijkste nationale energiesubsidies vermeld.

Subsidie advies en ondersteuning verduurzamings-maatregelen MKB (SVM)

De Subsidieregeling advies en ondersteuning verduurzamings-maatregelen MKB (SVM) is bedoeld voor bedrijven die stappen willen zetten in het verduurzamen van hun bedrijfspand en/of productieproces. Zij kunnen subsidie ontvangen voor begeleiding bij het inzichtelijk maken van de verduurzamingsmogelijkheden en voor het zetten van concrete stappen.

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) 2022

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is bedoeld voor zakelijke gebruikers die investeren in kleinschalige energiemaatregelen, zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en windturbines.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Het doel van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en CO2-reductie. De SDE++ is onder andere bedoeld voor zonnepanelen projecten (zon-pv systemen).

Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VEKI)

Industriële bedrijven dienen in het kader van de energietransitieopgave en co2-reductiedoelstellingen aanzienlijke besparingen te realiseren. Enerzijds worden zij belast voor de co2-uitstoot, anderzijds worden zij gestimuleerd om energiebesparingen en co2-reducties te realiseren. De Subsidieregeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VEKI) is één van de subsidies die industriële bedrijven kunnen aanvragen.

Subsidie voor energie-innovatie

De overheid stimuleert energie-innovaties d.m.v. subsidies en fiscale voordelen. Subsidie kan worden verstrekt voor de ontwikkeling van energiebesparende of energie-opwekkende systemen en energiebesparende productieprocessen. Lees meer over de energie-innovatiesubsidies.

Meer over nationale energiesubsidies?

Benieuwd welke energiesubsidies relevant zijn voor uw project of investering? Neem dan direct contact met ons op.

 

Energiesubsidie Nederland
Verduurzamen mét subsidie
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn